Välkommen!

OBS!
Living.AYY.fi uppdateras inte regelbundet eftersom
den här webbplatsen stängs under sommaren 2019.

Läs mer om AUS boende: beta.ayy.fi

Med början av 1.6.2019 alla tvättider till tvättstugorna i AUS fastigheter bokas i Domo: https://domo.ayy.fi/sv

Espoo

Helsinki